Gör det lätt att hålla kontroll på vaccinationerna

Även vid komplexa vaccinordinations-serier hjälper eWeave Provacc till att hålla ordning.

Varje vaccination kräver en strikt dokumentation

För att genomföra en vaccination krävs att information och samtycke getts samt att det inte föreligger kontraindikationer. När dessa tre frågor besvarats, öppnas formulärets nedre del och resterande fält görs tillgängliga och vaccinationen kan genomföras, med registrering av vaccin och batchnummer. Övriga demografiska fält fylls i automatiskt och slutresultatet blir en korrekt dokumentation. Provacc finns integrerad i Core som en del i barnhälsovårdsjournalen, men kan även användas som en fristående Provacc basic-version.

Översikt på vaccinationer

I en tabellöversikt visas allt som sker kring vaccinationer. För varje sjukdom visas grafiska symboler för utförda vaccinationer liksom om en planerad vaccination fick uppskjutas eller ställas in. Ordinationer har egen symbol som kompletteras när vaccinationen sedan sker. Uppgifter om tidigare utförda vaccinationer är ofta bristfälliga och registreras separat, och får då en egen symbol. Förs muspekaren över en symbol, visas en fullständig dokumentation i en informationsruta.

När en ordinationen är viktig att bevaka

I många sammanhang inom barnhälsovård och elevhälsan sker vaccinationer i enlighet med nationella vaccinationsprogram. Utföraren med rätt behörighet är då både den som ordinerar och administrerar vaccinationen. För vissa typer av vaccinationer krävs en särskild ordination. En ordinationsserie kan då löpa under flera år framåt, och måste bevakas för att inte tappas bort. Även intervallen mellan vaccinationerna är av betydelse, och måste korrigeras om det blir förskjutningar av utförandet. Detta löser systemet automatiskt och lyfter fram ordinationen vid vaccinationstillfället, så att de knyts samman på ett säkert sätt.