Effektiv BVC-journal med nya möjligheter

Med eWeave BHV får barnhälsovården ett nytt stöd. Utvärdering och rapportering kan äntligen ske utan dubbelarbete.

Sveriges barnhälsovård i BHV

Mångårigt arbete har bidragit till utvecklingen av en likvärdig barnhälsovård i Sverige. I eWeave BHV finns alla delar med i digitaliserad form—från födelsen till 5 års ålder. Genom inbyggda stödfunktioner med länkar till Rikshandboken, snabbinformationsrutor med muspekare, ges kunskaps- och handläggningsstöd för yrkesverksamma inom barnhälsovården.

Planera och hämta information

Med tre musklick kan hela BVC-vårdprogram preliminärbokas i barnets kalender till och med 5 års-besöket, utlagt på rätt datum.
Sammanlagt är det 15 mötespunkter, där det vid varje position ligger förberett ett paket med formulär med för vaccination, åldersanpassade mätningar, undersökningar och frågor, som skall registreras, för att följa och värdera barnets utveckling och förmågor. Systemet bygger kontinuerligt upp alla relationer, om det t.ex. finns stöd för befolkningsregister och HSA-ID-katalogen. Automatiskt skapas underlag för rapporter och översikter.

Hitta viktig data och  få en snabb överblick

Ur alla dokument som skapas, kan varje enskilt fält märkas och även färgkodas, t.ex. ett mätvärde som faller utanför referensnivån får en röd markör framför värdet. Nyckeldata uppdateras efter varje gång som en ny registrering sker, och sammanställs löpande i en hälsoöversikt. Man får här direkt en uppfattning om händelseutvecklingen—utan att behöva läsa igenom huvudjournalen. Färgkodningen ger även ett visuellt stöd och styrning.

< Tillbaka