Det tillförlitligaste sättet att följa ett barns tillväxt och hälsa

eWeave Growth är ett kraftfullt verktyg som möjliggör dynamiska tillväxtkurvor för barn 0-19 år med valbara referenskurvor och avancerade beräkningar.

Dynamiska tillväxtkurvor

Nationella barnläkarexperter för frågor om barns tillväxt, visade hur ett barns tillväxt borde kunna visualiseras, när man lämnar de statiska referenskurvorna. I en fortsättning av Barnhälsodataprojektet medverkade eWeave, och resultatet blev eWeave Growth. Growth finns integrerad i Core som en del i barnhälsovårdsjournalen, men kan även användas som en fristående Growth basic version.

Vyer och verktyg

Digitaliseringstekniken öppnar helt nya möjligheter att snabbt växla och kombinera olika kurvor. Fem olika åldersintervall kan visas från 0-8 mån upptill 0-19 år samt prematurkurva. Variabler som kan kombineras är längd, vikt, BMI, huvudomfång och sitthöjd. Varje kurva kan visas med referenskurva, SD och tillväxthastighet. Förväntad slutlängd, Iso-BMI, pubertetsutveckling och noteringar kan flexibelt visas eller döljas. Idag finns referensmaterialet Sverige 1981 och från WHO tillgängligt, men andra material kan implementeras.


Avancerade beräkningar

Systemet skapar även kontinuerligt en Tillväxtöversikt i tabellform, med beräkningar på varje mätvärde av längd vikt och huvudomfång. Förändringen mellan två mätpunkterna beräknas även som delta SD och förändringstakt på årsbasis. Här kan man markera olika tidsperioder och i tillväxtanalysverktyg få ett resultat, som värderas mot inlagda algoritmer. Resultatet kan exporteras till t.ex Excel, och där bearbetas ytterligare. Detta verktyg är inte tänkt att behöva användas i vardagssjukvården, utan mer vid specialfall—som har särskild behandling eller sjukdomstillstånd som kan påverka tillväxten.

eweave-growth