eWeave Core används dagligen i vården i Sverige och bygger helt på OpenEHR's informationsmodell

Journalsystemen i Sverige använder idag ett virrvarr av oförenliga format och utvecklingsmiljöer, vilket försvårar vårdarbetet. eWeave Core är baserad på OpenEHR’s informationsmodell, vilket är en internationell standard för hur journaldata kan sparas och återanvändas och därmed utgöra en brygga mellan olika systemleverantörer. eWeave Core består av unika verktyg för att bygga journalsystem för alla typer av hälso- och sjukvård. Fungerar som stand-alone eller integrerat i andra system.

Därför är eWeave en unik lösning:

Skalbart för alla typer av sjukvårdsorganisationer

Bygg med openEHR-arketyper och templates

Spara tid med ett snabbt och intuitivt gränssnitt

Skapa automatiserade 
individella aktivitetsplaner   

Designa intelligenta formulär

Arbeta flexibelt i molnet

Finns i den svenska sjukvården

eWeave Core är sedan 2017 i drift i Region Örebro län, med ansvar för barnhälsovårdens journaldokumentation och tillväxtövervakning.

Tilläggsappar

Utöver basen eWeave Core erbjuds tre specifika tilläggsapplikationer — vilka kan användas fristående eller integrerat med Core.

BHV

Effektiv BVC-journal med nya möjligheter

eWeave BHV erbjuder barnhälsovården ett nytt stöd samtidigt som utvärdering och rapportering kan ske utan dubbelarbete.

Läs mer

Growth

Dynamiska tillväxtkurvor för barn

eWeave Growth är ett kraftfullt verktyg som möjliggör dynamiska tillväxtkurvor för barn 0 till 19 år med referenskurvor och avancerade beräkningar.

Läs mer

Provacc

Säkert och tillförlitlig vaccineringsjournal

eWeave Provacc är ett verktyg för snabb och säker dokumentation av vaccinationer, med möjlighet att hanterar komplexa vaccinordinationer.

Läs mer

Våra produkter och användare

eWeave erbjuder två produkter: Core och Growth

eWeave Core

eWeave Core är en komplett plattform för elektroniska dokumentationssystem inom hälso-och sjukvård. Core följer openEHR’s modell, med strukturerad, terminologibunden hälsodata, i sk. arketyper.

eWeave Core erbjuder verksamhetsanpassade journalmallar med inbyggt beslutsstöd som kompletteras med specialutvecklade appar. Journalmallarna utformas så att de bildar vårdplaner, och visualiseras i  individbundna kalenderar.

All data kan återanvändas i andra system och kvalitetsregister. Unik versionshantering
av varje dokument.

eWeave Growth

eWeave Growoth erbjuder dynamiska tillväxtkurvor för barn 0-19 år med valbara referenskurvor och avancerade beräkningar.

Kan användas som fristående applikation eller integreras i eWeave Core.

Om eWeave

Vi har arbetat med openEHR som modell för informationshantering i över 15 år. Vi har bred erfarenhet av kliniskt vårdarbete på olika nivåer, systemarkitektur och programmering. eWeave Core är i produktion sedan 4 år och under aktiv utveckling.
jörgen kuylenstierna
Jörgen Kuylenstierna
Systemutvecklare och läkare
roger olivecrona
Roger Olivecrona
Systemarkitekt och teknisk IT-chef

Vår vision är att OpenEHR skall bli den ledande standarden i Sverige.

Samarbeta & Partners

Vi söker partners som kan utveckla eller komplettera våra Open EHR-baserade system.

IT-kunniga inom vården

Du som har erfarenhet av kliniskt hälso- och sjukvårdsarbete och som har idéer om hur vårddokumentationen kan utvecklas och förbättras på vårdenheten. Här kan eWeave Core fungera som en bas där vi tillsammans bygger upp en specialiserad och anpassad version.

Systemleverantörer

eWeave Core är utvecklad som stand alone-plattform med specialiserade appar, vilka även fungerar fristående och kan integreras med externa journalsystem på olika nivåer.

OpenEHR-inriktade företag

OpenEHR-modellen—vilken eWeave Core är baserad på—fungerar som ett nätverk, där hälsodata kan överföras på ett standardiserat sätt—helt oberoende från systemleverantörens gränssnitt. Här ser vi stora möjligheter till samarbetsformer.

Kontakta oss

Vill du veta mer om eWeave och se om det passar just din organisation? Lämna intresseansökan här, så tar vi snarast kontakt med dig.

Tack! Ditt meddelande har mottagits.

Oops! Something went wrong while submitting the form :(