eWeave Core används dagligen i vården i Sverige och bygger helt på OpenEHR's informationsmodell

Journalsystemen i Sverige använder idag ett virrvarr av oförenliga format och utvecklingsmiljöer, vilket försvårar vårdarbetet. eWeave Core är baserad på OpenEHR’s informationsmodell, vilket är en internationell standard för hur journaldata kan sparas och återanvändas och därmed utgöra en brygga mellan olika systemleverantörer. eWeave Core består av unika verktyg för att bygga journalsystem för alla typer av hälso- och sjukvård. Fungerar som stand-alone eller integrerat i andra system.

Därför är eWeave en unik lösning:

Skalbart för alla typer av sjukvårdsorganisationer

eWeave Core är ett ramverk som innehåller funktioner och tjänster för de behov som är generella för alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård. Alla unika behov som finns inom specialistvården, kompletteras genom framtagande av anpassade appar. Några exempel på det är BHV, Growth och Provacc. Även externa appar kan läggas till och användas i arbetet.

Bygg med OpenEHR-arketyper och templates

eWeave Core fungerar som en bygglåda med olika klotsar och verktyg. Klotsarna är Open EHR-baserade arketyper med fält med specificerade egenskaper och funktioner. Fälten kan förses med  attribut och standardiseras med terminologier som Snomed CT, ICF, m.fl. Data kan exporteras i olika format, återanvändas och därmed göras systemoberoende.

Spara tid med ett snabbt och intuitivt gränssnitt

Gränssnittet är enkelt uppbyggt, med korta förflyttningar i samma lager, vilket minimerar antalet musklick. Genom en utvecklad indexeringstjänst, kan tidigare anteckningar hela tiden hållas i blickpunkten, när ny hälsodata registreras.

Skapa automatiserade individuella aktivitetsplaner 

Nationella och lokala vårdprogram och vårdförlopp finns utarbetat för att höja kvalitén på vården. I Core finns ett utvecklat verktyg för framtagande av anpassade formulär, som fungerar som minnesstöd, och med några knapptryck rullas ut i kalendern och aktivitetslista

Designa intelligenta formulär

Formulären kan göras mer och lättlästa genom färgsättning. Formulärfunktioner kan byggas in för att stödja logiska val vid tex frågeformulär, göra beräkningar och tolka olika algoritmer. Varje sparat steg och rörelse, fångas i en ny version fram till signering.

Arbeta flexibelt i molnet

Core är molnbaserad och kan nås från valfri webbläsare. Senaste utveckling inom webbläsarteknik tas regelbundet i bruk, vilket t.ex möjliggör taligenkänningsfunktion. Systemdrift kan ske via vår webbtjänst, eller egna servrar.